مقالات

سپتامبر 29, 2018
نمایندگی کانن

نمایندگی کانن – اصلاح اعوجاج کروماتیک

نمایندگی کانن  – حالت اعوجاج کروماتیک وضعیتی است که در زمان انجام بزرگنمایی بر روی تصویر و یا در حالت زوم ۱۰۰ درصد بر روی آن […]
سپتامبر 24, 2018
نمایندگی کانن

راهکار های بر طرف نمودن مشکل اعوجاج و کج شدن خطوط در عکاسی

نمایندگی کانن – در زمان ثبت یک عکس در فضای بیرونی و یا در زمان عکاسی از ابنیه و بناهای تاریخی ممکن است با این مشکل […]
سپتامبر 22, 2018

برطرف نمودن مشکل نوردهی بیش از اندازه به آسمان در زمان عکاسی فضای باز

نمایندگی کانن – در زمان های عکاسی فضای باز و به خصوص در عکاسی از نماهایی که مقدار زیادی از پهنه آسمان در عکس دیده میشود […]
سپتامبر 18, 2018
نمایندگی دوربین کانن

راهنمای عکاسی در ساعت های آبی

نمایندگی دوربین کانن – ساعت آبی ؛ هوای گرگ و میش ، طلوع آفتاب و یا هر نام دیگری که برای این زمان برگزینید ؛ این […]