بخش اداری

حمیدرضا هاشمی
کارشناس
​​​​​​​ Lens-Mirrorless

آرش عمارتی
کارشناس
​​​​​​​ Opctic

احسان افشار
کارشناس
DSLR-Light

امیرحسین تقی‌زاده
کارشناس
​​​​​​​ Camcorder

پوریا قاسمی
کارشناس
​​​​​​​ Opctic

محمودموسوی
​​​​​​​
کارشناس
Lens-Compact

سهیل خارق
م
سئول فنی

عباس مهدوی
کارشناس
Lens

هادی محمودی
ک
ارشناس
​​​​​​​هلی‌شات و لرزشگیر

علیرضا حسین‌زاده
کارشناس
Lens-Compact

عمران قاسمی
مدیریت عامل

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سرکار خانم خمیس
بخش اداری

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سرکار خانم تقی‌زاده
بخش اداری

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سرکار خانم قاسمی 
​​​​​​​
بخش اداری

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سرکار خانم جوان
بخش اداری

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

امیرحسین تقی‌زاده
کارشناس​​​​​​​ Camcorder​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

احسان افشار
کارشناس DSLR-Light​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

محسن خلفی
کارشناس DSLR-Mirrorless​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

آرش عمارتی
کارشناس Opctic​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

حمیدرضا هاشمی
کارشناس​​​​​​​ Lens-Mirrorless​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

علیرضا حسین‌زاده
کارشناس Lens-Compact​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

هادی محمودی
کارشناس ​​​​​​​هلی‌شات و لرزشگیر​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

عباس مهدوی
کارشناس Lens​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سهیل خارق
مسئول فنی​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

محمودموسوی
​​​​​​​کارشناس Lens-Compact​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سامان مرادی
مسئول تست​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

پوریا قاسمی
کارشناس​​​​​​​ Opctic​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

فرهاد سیف
​​​​​​​آموزشگاه عکاسی​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل