از مود های  P , AV , TV چه زمان باید استفاده نمود؟
نمایندگی کانن – برای عکاسان مبتدی و تازه کار هیچ چیز لذتبخش تر از به کارگیری مود اتوماتیک هوشمند دوربین نیست  . با استفاده از این مود ؛ دوربین به صورت خودکار تمامی تنظیمات را انجام داده و عکاس تنها موظف به فشردن دکمه شاتر می باشد .اما غیر از مود های اتوماتیک دوربین ؛ مود های نیمه اتوماتیک نیز وجود دارند که در مواقع و شرایط مختلف قابل استفاده می باشند .
مود های عکاسی  P , AV , TV از جمله حالت های نیمه اتوماتیک هستند .و به طور خاص در زمان عکاسی در سبک پرتره از این مود ها و حالت ها می توان استفاده نمود .

مود برنامه ( P ) :
مود برنامه که با حرف P روی دایل مود دوربین نمایش داده می شود ؛ یکی از مود های دوربین است که به صورت خودکار تنظیمات دیافراگم و سرعت شاتر را در اختیار می گیرد .
اما در این مود ISO یا حساسیت دوربین قابل تغییر می باشد و تنظیم ایزو با تغییر حساسیت دوربین در برابر نور به شما امکان می دهد تا با نور موجود در محیط به راحتی عکاسی کنید .استفاده از ایزو بالاتر به عکاس کمک می کند تا در شرایط کم نور عکاسی کند اما در هر صورت باید توجه داشته باشید که افزایش دادن ایزو در شرایط کم نور ؛ ممکن است منجر به تشکیل نویز در عکس های شما شود .برای عکاسان مبتدی که هنوز نسبت به کنترل اضلاع مثلث نوردهی مسلط نیستند ؛استفاده از این مود توصیه می شود تا نسبت به کنترل شرایط نور به یک درک کامل دست پیدا کنند .

مود اولویت شاتر ( TV ) :
مود اولویت شاتر که با حروف TV روی دایل مود دوربین مشخص می شود ؛ از جمله مود های نیمه خودکار دوربین است که امکان تنظیم سرعت شاتر و تنظیم میزان حساسیت دوربین در برابر نور  را در اختیار کاربر قرار می دهد .این مود برای عکاسی از سوژه های دارای حرکت مناسب است و در جایی که عکاس تمایل دارد تا نسبت به حرکت سوژه های درون عکس تاثیر گذار باشد ؛ استفاده از مود TV توصیه می شود .در این حالت اینکه سوژه درون عکس به صورت ثابت دیده شود و یا حرکت های سوژه دارای نوعی از کشیدگی باشد ؛به آسانی توسط عکاس تعیین و تنظیم می شود اما با توجه به تنظیمات انجام شده ؛دوربین تنظیم حالت دیافراگم را به عهده می گیرد .

مود اولویت دیافراگم :
مود اولویت دیافراگم که با حروف AV روی دایل مود دوربین مشخص می شود ؛از جمله مود های نیمه خودکار دوربین است که امکان تنظیم دیافراگم و میزان حساسیت ایزو را در اختیار کاربر قرار می دهد و با توجه به تنظیمات انجام شده ، کنترل سرعت شاتر را به وسیله دوربین انجام می دهد . این مود برای عکاسی از سوژه های ثابت و در شرایطی توصیه می شود که کاربر تمایل دارد تا بر عمق میدان دید ( میزان وضوح پس زمینه سوژه ) تاثیر گذار باشد .یکی از اصلی تریم وظایف دیافراگم لنز ؛ تعیین میزان و محدوده عمق میدان است و در این مود از دوربین ؛کاربر به راحتی می تواند دیافراگم مورد نظر خود برای تعیین وضوح دید در پش زمینه را تعیین نماید . در سمت مقابل ؛ با توجه به دیافراگم و ایزو تعیین شده ؛ دوربین سرعت شاتر متناسب را به دست می آورد .