آشنایی با مفهوم جبران نوردهی در دوربین کانن

نمایندگی کانن

جبران نوردهی ؛ یکی از عملکرد های پیشرفته موجود در درون دوربین کانن است که امکان تغییر یا اصلاح نوردهی به دست آمده توسط دوربین را به وجود می آورد .در این مطلب نکاتی را در رابطه با عملکرد جبران نوردهی در دوربین کانن مورد اشاره قرار می دهیم .

همانگونه که می دانیم جبران نوردهی به یک ویژگی درونی دوربین گفته می شود که با استفاده از آن مقدار روشنایی تصویر را می توان تغییر داد و یا اصلاح نمود.

 

در رابطه با این ویژگی به دو نکته مهم باید توجه داشته باشیم .

1- نوردهی به دوربین به میزان زیادی به مقدار بازتاب نور از سوژه بستگی دارد .

2  – از جبران نوردهی مثبت در زمانی باید استفاده نمود که سوژه از بازتاب نور مطلوبی برخوردار است

و حالت جبران نوردهی منفی برای استفاده در زمانی می باشد که حالت بازتاب نور از سوژه به خوبی انجام نمی شود .

در درون بدنه دوربین های عکاسی قسمتی وجود دارد که وظیفه آن سنجش میزان نور بازتاب داده شده از سوی سوژه می باشد .این فرایند را نورسنجی می نامیم و همانگونه که می دانیم حالت ها و روشهای مختلفی برای به دست آوردن یک نورسنجی صحیح وجود دارند .

رایجترین شیوه مورد استفاده برای نورسنجی “evaluative metering” است که به وسیله آن سیستم نورسنج دوربین ؛ صحنه مورد عکاسی را به بخش های مختلفی تقسیم بندی نموده و با محاسبه روشنایی بخش  های مختلف تصویر ؛ در نهایت یک حالت میانگین برای محاسبه مقدار نور را به دست می آورد .

به طور معمول در بیشتر شرایط و موقعیت های عکاسی از سیستم نورسنجی Evaluative metering می توان استفاده نمود .

در هر صورت باید به این نکته توجه داشته باشیم که نورسنجی به دست آمده و محاسبه شده به وسیله دوربین همیشه منجر به دستیابی به یک روشنایی صحیح و مناسب در تصویر نمی شود و در شرایطی که دستیابی به روشنایی صحیح تصویر با استفاده از حالت های نورسنجی امکان پذیر نباشد ؛ تکنیک جبران نوردهی را میتوان مورد استفاده قرار داد .

به طور معمول جبران نوردهی در وضعیت “0” قرار دارد اما برای جبران نوردهی از سوژه های دارای بازتاب زیاد می توان از مقدار های  “+” و برای جبران نوردهی از سوژه های کم بازتاب ؛ از مقدار های “-“ میتوان استفاده نمود .

 

 

صحنه های مناسب برای جبران نوردهی مثبت (+)

عکاسی از سوژه ها در موقعیت ضد نور ؛ سوژه های دارای رنگ بسیار سفید و یا سوژه هایی که به میزان زیادی سفید هستند ؛ و صحنه های بسیار روشن که منجر به دستیابی به یک عکس تاریکتر از حد معمول می شوند ؛ موقعیت هایی هستند که در آنها از جبران نوردهی مثبت (+) می توان استفاده نمود .

 

جبران نوردهی منفی  (-)

سوژه های دارای بازتاب ضعیف مثل صحنه های تاریک و رنگ های سیاه در اغلب موارد موجب دستیابی به عکس هایی روشن تر از حد معمول می شوند .در این شرایط از جبران نوردهی به صورت منفی  (-) می توان استفاده نمود .جبران نوردهی منفی به مقدار زیادی به حفظ رنگ ها در عکس نیز کمک می نماید .به طور معمول نوردهی را در شکل واحد های EV مورد اشاره قرار می دهیم .در بین دوربین های مختلف ، دامنه جبران نوردهی دارای تفاوت هایی می باشد.

 

 

 

اما به طور معمول دامنه جبران نوردهی ما بین EV-5.0 تا EV+5.0 قرار می گیرد .تنظیم جبران نوردهی به میزان 1 EV در جهت مثبت (EV+1.0) موجب دو برابر روشن تر شدن تصویر در مقایسه با حالت اصلی می شود .

و این در حالی است که کاهش (EV-1.0) موجب کاهش روشنایی تصویر به میزان نیمی از مقدار اصلی می شود .

 “+” برای رنگ های سفید ،  “-” برای رنگ های سیاه

رنگ های سفید و یا سوژه هایی که دارای مقدار زیادی رنگ سفید هستند ؛ از حالت بازتابی زیاد نور برخوردارند و به همین دلیل در صورتی که نوردهی و نورسنجی به صورت خودکار انجام شود ؛ سوژه به صورت تاریک تر دیده می شود . برای این سوژه ها از جبران نوردهی (+)  می توان استفاده نمود .

 

 

 

و در شرایطی که قسمت های سفید رنگ بخش  های زیادی تصویر را به خود اختصاص داده باشند ؛ در این حالت احتمالا مجبور خواهید بود تا جبران نوردهی مثبت را به مقدار بیشتری مورد استفاده قرار دهید .

اما از سوی دیگر ؛ سوژه های دارای رنگ سیاه و یا سوژه های تاریک مثل مناظر شهری

در شب به شکلی مورد نورسنجی قرار می گیرند که بخشهای تاریک به صورت روشن تر از آنچه با چشم دیده می شود ؛ مورد ثبت قرار بگیرند . برای رفع این مشکل از جبران نوردهی به صورت منفی (-) می توان استفاده نمود .

در جبران نوردهی منفی رنگ های به شکل اشباع شده تری نیز دیده می شوند .

براکت گذاری نوردهی خودکار

در رابطه با صحنه هایی که به دست آوردن نوردهی صحیح از آنها دشوار است ؛ از عملکرد براکت گذاری نوردهی خودکار (AEB) می توان استفاده نمود .

این عملکرد به شما امکان می دهد تا به صورت خودکار سه تصویر با حالت های نوردهی متفاوت از یک صحنه واحد را به دست بیاورید .مقدار تفاوت نوردهی میان هر شات به نوع دوربین شما بستگی دارد اما به طور معمول این حالت 1/3 استاپ تفاوت در دیافراگم برای هر حالت نوردهی می باشد.

 منبع : نمایندگی کانن در ایران

 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها