بررسی مود HDR در دوربین کانن

مود یا حالت عکاسی HDR یکی از ویژگی های مفید و کاربردی است که در دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای کانن از آن می توان استفاده نمود . به طور خاص در شرایط نور بد و یا در زمان هایی که کنتراست بسیار شدیدی میان سوژه و پس زمینه آن وجود دارد ؛ عکاسی با شیوه HDR توصیه می شود . در این مطلب عکاسی با مود HDR در دوربین های کانن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم .
ادامه مطلب